Links zu internationalen Organisationen

KIWANIS International www.kiwanis.org 
KIWANIS Europa
KIWANIS International  Member Support Center Leiekaai 25D
B-9000 Gent
Belgien
Telefon: +32/9/216 77 77
Fax: +32/9/216 77 70
E-Mail: info@kiwanis.eu 
www.kiwanis.eu 
Österreich www.kiwanis.at 
Belgien - Luxembourg www.kiwanisbelux.org 
Island-Faroes www.kiwanis.is 
Norden (Norwegen - Schweden - Dänemark) www.kiwanis.no 
Schweiz - Liechtenstein www.kiwanis.ch 
Italien www.kiwanis.it 
Niederlande www.kiwanis.nl 
Deutschland www.kiwanis.de 
Frankreich - Monaco www.kiwanis.fr 
Tschechien/Slowakei www.kiwanis.cz 
non-districtes areas Ungarn www.kiwanis.hu